Meluilmoitus, Ylläs-Levi hiihdon maaliintulo

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta §3/2024, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta,

Lapland Productions Oy/Levi Events, Ylläs-Levi hiihdon maaliintulo

 

 

Ympäristötarkastaja on 22.3.2024 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen häiritsevää melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Lapland Productions Oy/Levi Events järjestää 6.4.2024 hiihtotapahtuman Ylläksen ja Levin välillä, jossa maaliintulo tapahtuu Levikeskuksessa Zero Pointin (Hissitie 8, Sirkka) ja Ravintola Vinkkarin (Hissitie 6, Sirkka) piha-alueiden kiinteistöillä. Melua ympäristöön aiheutuu tapahtuma-alueella tapahtuman juontamisesta ja musiikin äänentoistosta klo 8:30 – 18:00.

Viranomainen katsoo, että tapahtuma voidaan järjestää ilmoitetusti lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudattaen. Päätöksessä on annettu lupa järjestää tapahtuma ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös on julkaistu kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi) 22.3.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta. Valitusoikeus 30 päivää (29.4.2024 asti). Valitusosoitus on esitetty kokonaisuudessaan päätöksessä.

Lisätietoja:
Liisa Arpiainen, ympäristötarkastaja, Kittilän kunta, puhelin 040 636 0512, ymparisto@kittila.fi 

Kittilässä 22.3.2024

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 

Noora Anttila

Ympäristösihteeri