Kittilän Perhekeskuksen materiaalit ja esitteet

Kittilän lasten, nuorten ja perheiden palveluiden opas:

 

Kittilän perhekeskus esite:

 

Kittilän perhekeskus käsikirja 2021-2022:

 

Kittilän perhekeskus käsikirja 2023-2024

 

Nuoren / perheen palveluverkoston kartoituslomake

 

Kittilän perhekeskusverkoston palvelut kohderyhmittäin

 

Kittilän lasten ja nuorten monialaiset tukipalvelut

 

Palvelupolut Kittilässä

 

Miten perhekeskus voi tukea perhekeskuksen ammattilaista työssään

 

Kittilän perhekeskuksen viestintäsuunnitelma

 

Tunnista lapsen sosiaalihuollon tai suojelun tarve ja toimi - herätteet työn tueksi

 

Tunnista sosiaalihuollon tarve ja toimi – herätteet työn tueksi

 

Kittilän Apua eroon esite

 

Kittilän lähisuhdeväkivallan ehkäisy esite

 

Varhaiskasvatuksen ilmoitustauluille kehitetty Mistä saan apua 

Mistä saan apua.pdf (102.46 KB)