Kittilän perhekeskus

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus tarkoittaa palvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Yksinkertaisimmillaan perhekeskus tarkoittaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien toimijoiden verkostoaToimijoiden verkosto sisältää kunnan sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskus verkostoi nämä palvelut niin, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti ja joustavasti sekä tarvittaessa monialaisesti eli eri alojen yhteistyönä. Lisäksi perhekeskus sisältää kohtaamispaikkoja, joissa perheet voivat kohdata toisiaan sekä sähköisiä palveluja.

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut, kohtaamispaikat ja sähköiset palvelut on koottu Lapsiperheet kohdevalikkoon.

Kuva
Perhekeskuksen palvelukokonaisuus kuvana

Perhekeskuksen kehittämistä ohjaa kansallisista ohjeista ja linjauksista muodostuva perhekeskustoimintamalli. Kansallisten linjausten tarkoitus on yhtenäistää perhekeskuksen määrittelyä ja kehittämistyötä, turvata lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden toteutuminen eri puolilla maata, varmistaa perhekeskustoiminnan tavoitteiden toteutuminen ja tarjota kehys arvioinnille.  (Lisätietoa THL:n sivuilta)

Kuva
THL:n kuva perhekeskuksen kehittämisen vaiheista

Perhekeskustoimintamalli sisältää perhekeskukselle seitsemän tehtävää, jotka ovat toimijoiden yhteisiä mutta painottuvat eri palveluissa ja ammattilaisilla eri tavoin.

  • Edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia
  • Tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa
  • Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta 
  • Auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen  
  • Ottaa huomioon perheiden monimuotoisuuden 
  • Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
  • Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistuen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

(Lähde THL:n Perhekeskus tehtävät sivut.)

Kuva
Kuva Thl:n perhekeskus mallin ydintehtävistä

 

Kittilän perhekeskuksen kehittäminen

Näiltä sivuilta löytyy tarkempaa tietoa Kittilän perhekeskuksen kehittämisestä ja sen historiasta. 


Kittilän Perhekeskus

Kuva
Perhekeskuksen palveluiden verkostokartta

Kittilässä perhekeskuksen verkostoon kuuluu tällä hetkellä 74 jäsentä ja siihen kuuluvat avoterveydenhuollon osastonhoitaja, neuvolan terveydenhoitajat, kouluterveydenhoitajat, psykologit, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, neuvolan perhetyöntekijät, vastaava hammaslääkäri, mielenterveystoimiston psykiatrinen sairaanhoitajat, perusturvajohtaja, vastaava sosiaalityöntekijä, kotipalveluohjaaja, sosiaaliohjaaja-perhetyöntekijät, lastensuojelu-sosiaalityöntekijä, lastenvalvoja, sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, koulujen rehtorit tai johtajaopettajat, koulukuraattorit, koulun erityisopettaja, nuorisosihteeri, nuoriso&vapaa-ajan ohjaajat, kulttuurisihteeri, liikuntasihteeri, kirjastotoimenjohtaja, perhekeskuskoordinaattori, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen perhepalveluiden yhteyshenkilöt, edustus työpajoilta, Kolpeneesta, Lapin Ensi- ja turvakotiliitosta, seurakunnasta, MLL:stä, Erityislastenomaiset ELO:sta, 4H yhdistyksestä, Vesaisista, nuorisovaltuustosta, Luovista sekä Coronarian Nuotti valmennuksesta.

Ohessa Kittilän lasten, nuorten ja perheiden palveluiden opas:


Kittilän perhekeskuksen puhelinluettelo:


Kittilän perhekeskus esite:

 

Kuva
Kuvana Kittilän perhekeskuksen tehtävät ja palvelut

 

Sähköiset palvelut

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava kunnan verkkosivuilla ja virtu.fi-portaalissa. Nappia painamalla voi omaan tai läheisen tilanteeseen pyytää apua, kysyä neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön. Yhteydenottoihin vastaavat seuraavan arkipäivän aikana kunnan työntekijät lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Kittilän Virtu.fi palveluissa (sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaille ja asukkaille) on Kittiläläisiä palvelevia etätoimintoja. Portaalista löydät sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voit mm. asioida, lähettää tietoa, kysyä neuvoa, tavata etänä työntekijän ja tukea omaa hyvinvointiasi. 

Kittilän Perhekeskuksella on myös omat facebook sivut ja instagram sivutSivuilla on esitelty perhekeskuksen palveluita, kerätty tapahtumakalenteria ja kerrottu Kittilän perhekeskuksen kehittämisestä.

Anna palautetta, ideoita ja ajatuksia!

Anna palautetta koskien lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja ja toimintaa Kittilän kunnassa tai nettisivujen sisällöstä. Perhekeskuskoordinaattori käsittelee palautteet ja halutessasi hän voi ottaa sinuun yhteyttä ajatuksiesi tiimoilta. Yhteyttä voit ottaa soittamalla, teksti- tai whatsapp viestillä ja sähköpostilla. Myös Pyydä apua napin kautta voi laittaa viestiä.

Yhteystiedot

Perhekeskuskoordinaattori Ritva Helin 040- 635 3176, ritva.helin@kittila.fi