Kittilän perhekeskus

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus tarkoittaa toimijoiden verkostoa, josta perheet saavat palveluja. Perhekeskuksessa tarjotaan monialaisia ja hallinnonalojen rajoja ylittäviä hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistäviä sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palveluita lapsille, nuorille ja perheille.

Perheille perhekeskus tarkoittaa helposti saavutettavaa palvelujärjestelmää, jossa palvelut toteutetaan kokonaisuutena. Verkoston ammattilaisille se tarkoittaa toimialat ja yksikkörajat ylittäviä yhteistyörakenteita työlle, jossa asiakas on verkoston yhteinen.

Perhekeskuksen verkosto sisältää kuntien, hyvinvointialueen sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskus verkostoi nämä nyt erillään olevat palvelut niin, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti ja joustavasti sekä tarvittaessa monialaisesti eli eri alojen yhteistyönä. Lisäksi perhekeskus sisältää kohtaamispaikkoja, joissa perheet voivat kohdata toisiaan sekä sähköisiä palveluja.

Kaikki Kittilän perhekeskuksen palvelut, kohtaamispaikat ja sähköiset palvelut on koottu Lapsiperheet kohdevalikkoon.

Kittilän Perhekeskuksella on myös omat facebook sivut ja instagram sivutSivuilla on mm. esitelty perhekeskuksen palveluita, kerätty tapahtumakalenteria ja kerrottu Kittilän perhekeskuksen kehittämisestä. Siellä tiedotetaan myös ajankohtaisista asioista.

Unelmien perhekeskus video

Unelmien perhekeskus - unelmasta todeksi video

Miten perhekeskukset auttavat perheitä? video

Miksi on tärkeää, että järjestöt ovat osa perhekeskuksia? video

 

Yhteystiedot

Perhekeskuskoordinaattori Ritva Helin 040- 635 3176, ritva.helin@kittila.fi