Muistineuvola

Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole etenevää muistisairautta. Unohtelu voi johtua myös mm. stressin tai univaikeuksien aiheuttamista keskittymiskyvyn ongelmista.

 

Myös ikä muuttaa muistia, mutta ikääntymisestä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Vaikka elinvuosia olisi kertynyt runsaastikin, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin syy, joka täytyy selvittää.  (Lähde: Muistiliitto)

 

Jos oma tai läheisen muisti huolestuttaa, kannattaa ottaa yhteyttä muistihoitajaan. Muistitutkimukseen voi hakeutua ajanvarauksella ilman lähetettä.

 

Tutkimuksiin kannattaa hakeutua, jos:

 • Oma tai läheisen muisti huolettaa
 • Muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita
 • Sovitut tapaamiset unohtuvat
 • Terveyspalveluiden käyttö on epätarkoituksenmukaista
 • Sanojen löytäminen tulee hankalaksi tai ilmenee epäasianmukaisten sanojen käyttöä
 • Raha-asioiden hoitaminen vaikeutuu tai on vaikeuksia ymmärtää kelloa
 • Päättely- tai ongelmanratkaisukyky heikkenee
 • Esineet katoilevat tai niiden käyttötavan ymmärtäminen vaikeutuu
 • Mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
 • Persoonallisuus muuttuu, ilmenee sekavuutta, epäluuloisuutta tai pelokkuutta
 • Aloitekyky heikkenee
 • Vetäytyminen omiin oloihin (Käypä Hoito, 2010)

 

Muistisairauteen viittaavia merkkejä ovat selkeä tilanteen muutos entiseen verrattuna sekä niiden vaikutus arkiselviytymiseen. Muistiongelmat on aina syytä selvittää, sillä hoito on tehokkainta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettuna. Muistia kannattaa siis tutkia ajoissa!

 

Yhteystiedot:

Muistihoitaja Merja Piekkari, puhelin 040 137 2422.

Muistihoitajalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.
Lue ohjeet takaisinsoittojärjestelmän käytöstä.

Kotihoidon asiakkaiden osalta muistiasioissa otetaan yhteyttä
kotiutus-/muistihoitaja Susanne Kallojärveen,
puhelin 040 706 0460.

 

Ota yhteyttä
Avainsanat