Käytännön tietoa uudistusten toimeenpanosta

Uudistusten toimeenpano

 

Uusi jäteasetus on tullut voimaan 1.12.2021 (Vna 978/2021). Jäteasetuksen sekä muiden pääasiassa tuottajavastuusta säätävien asetusten myötä jätelainsäädäntö on uudistunut merkittävästi. Taustalla ovat kiertotalouden ja materiaalikierron tavoitteet.

 

Aikataulu

Lakimuutoksesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman laajasti, jotta kaikki asianosaiset tavoitetaan ja tarvittavia toimenpiteitä pystytään toteuttamaan lainsäädännön määräämässä ajassa. Vuosi 2022 on siirtymää valmisteleva vuosi: mm. kunnan uudet jätehuoltomääräykset, lakimuutoksesta tiedottaminen ja toimeenpanon aloittaminen.

Uudistus vaatii esimerkiksi kiinteistöiltä ponnistuksia uusien jätehuoltorakenteiden (esim. katokset ja astiat) asentamiseen. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto mm: siirtoasiakirjojen sähköisen laatimisen järjestelmät ja elintarvikealan toimijoiden kirjanpito vaativat ponnistuksia myös yrityksiltä.

Lakimuutosten mukaisen valvonnan suunnittelu vaatii myös ympäristövalvonnalta resurssien järjestelyä, jotta jätelain mukainen valvontasuunnitelma saadaan päivitettyä ja uudistuneen jätelainsäädännön mukainen valvonta saadaan käynnistettyä.

 

Tietoa ja neuvonta

Jätelainsäädännön uudistukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä:

  • Kunnallinen jätehuolto: Lapeco ja kunnan ympäristövalvonta
  • Yritysten jätehuolto: Kunnan ympäristövalvonta, ELY-keskus ja yksityiset jätehuoltoyritykset

 

Linkkejä

 

Valvonta

Jätelain ja sen säädösten valvonta kuuluvat ELY-keskuksille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Valvontaviranomaiset voivat puuttua esimerkiksi roskaantumiseen ja jätehuollon laiminlyöntiin kehotuksin, määräyksin ja uhkasakoin.

Jätelain valvonnasta on laadittava valvontasuunnitelma (JL § 124), joka on Kittilän ympäristövalvonnassa sisällytetty ympäristönsuojelulain mukaiseen valvontasuunnitelmaan 2022-2024 (YSL § 168).

Vuosittain laaditaan suunnitelmaa tarkempi valvontaohjelma, jossa osoitetaan suunnitelmallisen valvonnan kohteet. Vuodelle 2022 ei ole osoitettu uuden jäteasetuksen mukaista valvontaa, kuten kompostirekisteröintien tai erilliskeräysvelvollisten kiinteistöjen valvontaa. Kunnan ympäristövalvonta tulee sisällyttämään suunnitelmalliseen valvontaan uudistuneen jätelainsäädännön mukaisia tarkastuksia vuodelle 2023.

Ota yhteyttä