Karinnokan alueen linnustosta

Alueella on tavattu vuodesta 1974 lähtien n. 130 eri lintulajia. Ounasjoki-Kirkkojärven vesistöaluealue ympäristöineen on suosittu vesilintujen ja kahlaajien levähdys- ja ruokailualue etenkin kevät- ja syysmuuttojen aikana.

 

Tornista parhaiten havaittavia lajeja ovat siten vesilinnut, joista yleisimpinä laulujoutsen, sinisorsa, telkkä, tukkasotka ja koskelot. Joutsenille Ounasjoki on erittäin tärkeä jokavuotinen levähdysalue. Myös haapanat, tavit ja jouhisorsat ruokailevat Ounasjoki-Kirkkojärvellä ja läheisen Pakatin alueen pelloilla.

Kahlaajista pikkukuovi, suokukko, liro ja rantasipi viihtyvät alueella. Kurjetkin lentävät tornin vesistöalueen yli siirtyessään ympäristön suoalueelta toiselle. Myös nauru-, harmaa- ja kalalokit sekä lapin- ja kalatiirat ruokailevat säännöllisesti Ounasjoki-Kirkkojärvellä ja alapuolisella Salmijärvellä.

Petolinnuista tuulihaukka, suopöllö ja hiiripöllö ja jopa sääksi ja kotka vierailevat alueella saalista etsien. Kosteikoiden ja pensaikoiden linnuista yleisimpinä esiintyvät västäräkki, pajusirkku ja pajulintu. Pääskyt hakevat ravintoa veden ääreltä ja jopa pesivät joen hiekkatörmillä.

Vesistöalueella ja sen läheisyydessä pesiviä lajeja ovat mm. haapana, sinisorsa, tukkakoskelo, isokoskelo, tavi, telkkä, tukkasotka, lapintiira, kuovi, liro, valkoviklo, rantasipi ja pajusirkku.